Savour the Success!

 

КОИ СМЕ НИЕ

„Зенит Адвертайзинг енд Комюникейшънс” АД (ЗАК АД) е една от най-големите български агенции за пълно медийно обслужване основана през 1997 г. През изминалите години ние сме изградили здрави партньорски връзки с всички основни медии в България,...

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът се състои от млади, енергични и ентусиазирани хора, който използват професионално всички софтуери на пазара: ГАРБ България, TGI, Медия рисърч, Gemius...

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да създаваме стойност за клиентите и да бъдем разпознавани като доверен партньор чрез високопрофесионални услуги в областта на медия купуване, медия планиране, медия мониторинг...

УСЛУГИ
 

МЕДИЯ ПЛАНИРАНЕ

Доброто медия планиране е съчетание на изкуство и наука, чиито резултат е появата на рекламите на нашия клиент на точното място в точното време. В своята работа „Зенит Адвертайзинг енд Комюникейшънс” АД (ЗАК АД) винаги търси оптималния подход...

МЕДИЯ КУПУВАНЕ

ЗАК АД работи с всички национални и регионални медии в страната - телевизия, външна реклама, радио, преса, интернет, кино, indoor. На базата на изградените с тях отлични взаимоотношения ние сме в състояние да осигурим най-благоприятните условия за...

МЕДИЯ МОНИТОРИНГ

„Зенит Адвертайзинг енд Комюникейшънс” АД (ЗАК АД) следи постоянно изпълнението на рекламната кампания на клиентите и изготвя доклади, които включват: • Всекидневно наблюдение на изпълнението на медия плана...

КЛИЕНТИ

  • СЪБИТИЯ
  • СЪБИТИЯ
  • СЪБИТИЯ
  • СЪБИТИЯ
 

Tракийски занаяти и изкуства

03.06.2014

Старинни техники и и съвременни умения бяха представени от казанлъшки занаятчии и приложници, които отвориха творчески работилници и ателиета на открито, за да покажат своите произведение и техника на работа.

Конкурс тракийско облекло 2013

20.05.2014

В легендите на античния свят проблясват не само копия, мечове и щитове. По-скоромно, но важно място имат вретеното и стана, нишките на преждата и тъкането. Тъкачката на античния свят е Пенелопа, която с безкрайния си труд над платното придърпва нишката, водеща след себе си обичния й съпруг.

Спектакъл Новите Tраки 2013

20.05.2014

Чрез синтез на изкуствата, обединяващ театър, музика и танц, демонстрации на тракийски бойни умения, светлинно и звуково шоу в спектакъла „Новите траки“ оживяха легенди и природни стихии, бойни и ритуални практики под знака на огъня, който за древните траки е имал символично и мистично значение.

КОНТАКТИ

Zenith Advertising & Communications, AD

3A Moskovska Str.,
1000 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 (2) 988 76 50
+359 (2) 988 18 74
fax: +359 (2) 981 13 68
www.zac-bg.com
e-mail: office@zac-bg.com